Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies    ROZUMIEM

Pozwolenia zintegrowane


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wprowadziło zmiany w zakresie rodzajów instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Jednostka, która je uzyskała nie musi się ubiegać o inne pozwolenia, na przykład te dotyczące wytwarzania odpadów, wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, czy wodnoprawnego na pobór wód lub wprowadzania do nich ścieków. Podmioty, który stosuje instalacje wyłącznie do badań nie potrzebuje uzyskania pozwolenia.

pozwolenia zintegrowane

Wymogi uzyskania pozwolenia zintegrowanego są restrykcyjne. Instalacja powinna spełniać wymagania zawarte w konkluzjach BAT (Najlepsze Dostępne Techniki), które wprowadzane są na podstawie dokumentów referencyjnych, zwanych BREF. Opisuje się w nich techniki powszechnie stosowane w danym przemyśle, aktualne poziomy emisji oraz technologie, które są uważane za najlepsze w danym sektorze.

Wniosek o udzielenia pozwolenia zintegrowanego należy złożyć przed rozpoczęciem korzystania z instalacji i w zależności od rodzaju i zakresu działania instalacji powinien spełniać wymagania określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Należy również dołączyć raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko oraz zaświadczenie o niekaralności, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie, jak i operat przeciwpożarowy.

Ubiegając się o uzyskanie pozwolenia należy pamiętać o uiszczeniu opłaty administracyjnej, rejestracyjnej oraz ewentualnie kwoty za udzielone pełnomocnictwa. Urząd wydaje pozwolenie w ciągu 6 miesięcy na czas nieokreślony. Czas oczekiwania może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od urzędu. Pozwolenie zintegrowane wydawane jest dla instalacji (nie właściciela) i może utracić ważność lub zostać cofnięte w określonych przypadkach.

Pozwolenie zintegrowane jest sposobem na uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i wpisów przy jednoczesnym zminimalizowaniu formalności. Nasza firma w ramach udzielonego pełnomocnictwa, może sprawnie przeprowadzić Państwa przez opisany proces oferując fachowe wsparcie na każdym etapie.

[autor: Aleksandra Jagielska, data: 05.07.2021]

NIP: 6412550687, REGON: 386361026 ,
Nr KRS: 0000847313 – Sąd Rejonowy w Gliwicach Wysokość kapitału zakładowego: 15 000 zł
Nr rejestrowy BDO: 000430845
I © 2023 Ekoregenracja by S-b