Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies    ROZUMIEM

Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko


Czym są raporty OOŚ?

Raporty OOŚ to szczegółowe opracowania, które zawierają analizę wpływu planowanych inwestycji na środowisko naturalne. Są nieodłącznym elementem procesu uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Raporty te stanowią podstawę dla organów administracji publicznej do oceny oddziaływania projektów na środowisko.

audyt

Co powinien zawierać raport OOŚ?

  • Szczegółową charakterystykę przedsięwzięcia: Opis planowanej inwestycji, jej etapów budowy oraz możliwych wariantów realizacji.
  • Inwentaryzację przyrodniczą: Opis poszczególnych elementów środowiska, które mogą być objęte potencjalnym negatywnym oddziaływaniem.
  • Opis oddziaływań środowiskowych: Analizę skutków, jakie mogą wyniknąć z budowy danego obiektu.
  • Informacje o ochronie przyrody: Wymienienie istniejących na danym obszarze form ochrony przyrody.

Prawo regulujące raporty OOŚ w Polsce

W Polsce prawo dotyczące ocen oddziaływania na środowisko wywodzi się z przepisów Unii Europejskiej. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady określają zasady oceny skutków wywieranych przez przedsięwzięcia na środowisko. W Polsce istnieje również Baza Danych o Ocenach Oddziaływania na Środowisko, która gromadzi informacje o postępowaniach w zakresie ocen OOŚ.

audyt audyt

Wpływ raportów OOŚ na decyzje administracyjne

Urząd, wydając decyzję, bierze pod uwagę dane z raportu OOŚ, uzyskane wymagane opinie i uzgodnienia oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. Raporty OOŚ mają kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Warto pamiętać, że raporty OOŚ są nie tylko wymogiem prawnym, ale przede wszystkim narzędziem służącym do podejmowania świadomych decyzji, które uwzględniają aspekty środowiskowe.

NIP: 6412550687, REGON: 386361026 ,
Nr KRS: 0000847313 – Sąd Rejonowy w Gliwicach Wysokość kapitału zakładowego: 15 000 zł
Nr rejestrowy BDO: 000430845
I © 2023 Ekoregenracja by S-b