Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies    ROZUMIEM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach


Karta informacyjna przedsięwzięcia- KIP

KIP stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i sporządzana jest dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zawiera informacje o planowanej inwestycji, które służą do oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko, m.in.:

 • rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
 • powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną,
 • rodzaj technologii,
 • ewentualne warianty przedsięwzięcia
 • rozwiązania chroniące środowisko
 • obszary podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
 • przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia
 • ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej
 • przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko
oraz inne szczegółowo wymienione w Ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Karta, która zostanie rzetelnie i wyczerpująco opracowana umożliwi ocenę zagrożeń dla środowiska ze strony przedsięwzięcia i ewentualne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Innym kluczowym elementem oceny oddziaływania na środowisko jest raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jego treść, podobnie jak w przypadku KIP, została określona w Ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływania przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

Prawidłowo sporządzony i rzetelny raport przyspiesza procedury inwestycyjne. Dlatego przestrzegamy przed najczęściej powtarzanymi błędami w sporządzanych raportach:

 • niewłaściwie zdefiniowany zakres przestrzenny opracowania,
 • sporządzanie raportów na nieaktualnych podkładach i mapach,
 • brak analiz oddziaływania na zdrowie ludzi z uwzględnieniem oddziaływania różnych związków chemicznych na organizm ludzki,
 • stronnicze dobieranie kryteriów w celu wykazania, że wariant inwestycyjny jest najlepszym wariantem dla środowiska i najbardziej akceptowalnym przez społeczeństwo,
 • przenoszenie kluczowych aspektów ochrony środowiska na późniejsze etapy decyzyjne,
 • prowizoryczna analiza wariantów,
 • brak przedstawienia zagadnień w odpowiednio uszczegółowiony sposób graficzny i kartograficzny,
 • streszczenie sporządzone w języku niezrozumiałym dla przeciętnego odbiorcy.

Ze względu na szeroki zakres przedstawionych pojęć i ich znaczenie dla przyszłych procesów inwestycyjnych polecamy skorzystać z profesjonalnej usługi jaką jesteśmy w stanie zapewnić.

Zapraszamy do współpracy!

[autor: Aleksandra Jagielska, data: 24.06.2021]

NIP: 6412550687, REGON: 386361026 ,
Nr KRS: 0000847313 – Sąd Rejonowy w Gliwicach Wysokość kapitału zakładowego: 15 000 zł
Nr rejestrowy BDO: 000430845
I © 2023 Ekoregenracja by S-b