Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies    ROZUMIEM

Magazynowanie odpadów


Z dniem 1 stycznia 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Wspomniany akt prawny został wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach i dotyczy:

  • wytwórcy odpadów w zakresie wstępnego magazynowania odpadów,
  • prowadzącego zbieranie odpadów, który tymczasowo magazynuje odpady
  • prowadzącego przetwarzanie odpadów, w zakresie ich magazynowania.

Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów powinna zostać oznaczona co najmniej przez wskazanie kodu odpadu, który jest magazynowany. Oznakowanie powinno być odporne na warunki atmosferyczne oraz umieszczone w widocznym miejscu.

Dodatkowo wytwórca musi stosować etykiety odpadów niebezpiecznych, jeśli te są umieszczane w pojemnikach, kontenerach bądź workach o pojemności powyżej 5 litrów. Etykieta powinna być biała i mieć wymiary minimum 150 mm szerokości i minimum 210 mm wysokości, zawierać czarny napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE” oraz wskazywać kod, rodzaj magazynowania, zawartość pojemnika, adresu oraz daty rozpoczęcia magazynowania. Wpis należy aktualizować po każdym przejęciu odpadu.

Magazynowanie
W omawianym rozporządzeniu możemy również znaleźć wytyczne dotyczące magazynowania zakaźnych odpadów medycznych lub weterynaryjnych oraz tych, które mogą powodować uciążliwości zapachowe na sąsiadujących nieruchomościach.

Wymagania związane z nowymi przepisami muszą zostać spełnione w terminie 12, 24 lub 48 miesięcy w zależności od miejsca oraz rodzaju magazynowania odpadów.

Do najważniejszych obowiązków koniecznych do zrealizowania są:

  • oznakowanie miejsc magazynowania każdego rodzaju odpadu,
  • zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych, a przede wszystkim przed zmianą ich fizycznych i chemicznych właściwości (zabezpieczenie przed deszczem, rozsypywaniem, rozdmuchiwaniem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, zabezpieczenie przed dostępem dzikich zwierząt oraz osób postronnych),
  • zabezpieczenie przed uwalnianiem się do gleby oraz powstawaniem odcieków, poprzez zastosowanie szczelnych pojemników lub uszczelnienie podłoża np. poprzez systemem zbierania lub odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  • magazynowanie odpadów w sposób selektywny, uniemożliwiający mieszanie się odpadów,
  • ograniczenie pylenia odpadów – magazynowanie wyłącznie do ścian boksów, pod szczelnym przykryciem.

[autor: Aleksandra Jagielska, data: 24.06.2021]

NIP: 6412550687, REGON: 386361026 ,
Nr KRS: 0000847313 – Sąd Rejonowy w Gliwicach Wysokość kapitału zakładowego: 15 000 zł
Nr rejestrowy BDO: 000430845
I © 2023 Ekoregenracja by S-b