Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies    ROZUMIEM

Duże korzyści z małej retencji


Na czym polega mała retencja?


Mała retencja to działania polegające na gromadzeniu wody w otoczeniu. Przynosi ona wiele korzyści zarówno dla nas jak i dla przyrody. Polega ona na gromadzeniu wody opadowej oraz na spowolnieniu spływu wód i ich spiętrzaniu. Takie działania pozwalają na zatrzymanie wody w glebie, w oczkach wodnych, na rozlewiskach i zbiornikach retencyjnych.

Znaczenie dla środowiska


W Polsce coraz częściej borykamy się ze zjawiskiem suszy. Jest ona spowodowana między innymi wydłużającym się okresem bez opadów atmosferycznych, ociepleniem się klimatu (łagodne zimy bez śniegu i upalne lata), oraz zaniedbywaną w Polsce gospodarką wodną. Skutkuje to zmniejszeniem zasobów wodnych oraz obniżeniem poziomu wód gruntowych co prowadzi do powstawania pożarów, usychania roślin oraz wysiedlania niektórych gatunków zwierząt blisko związanych z środowiskiem wodnym. Mała retencja pozwala ograniczyć te zjawiska i zachować równowagę w środowisku.

Rodzaje małej retencji


Istnieje wiele innych rozwiązań które pozwalają nam zatrzymać wodę:
  • Bioretencja- jest to metoda zagospodarowania wód opadowych z zastosowaniem roślinności. Jednym z takich przykładów są kwietne łąki które wiążą wilgoć w glebie, filtrując wody opadowe. Można je sadzić w przydomowych ogrodach czy na miejskich skwerach. Oprócz właściwości retencyjnych stanowi ona siedlisko dla wielu gatunków zwierząt i roślin.
  • Retencja korytowa- polega na spiętrzaniu wody w rzekach, potokach czy rowach melioracyjnych. Takie działania pozwalają na spowolnienie spływania wody , zatrzymaniu wody w okolicy oraz odtworzenie obszarów podmokłych.
  • Oczka wodne i stawy- budując oczka wodne i stawy przyczyniamy się do zatrzymywania wody bezpośrednio w naszym otoczeniu. Oprócz właściwości retencyjnych stanowią one również dekorację dla naszych ogrodów.

sprawozdawczość sprawozdawczość

Programy wspomagające małą retencję:


  • Program „Moja woda”. Dofinansowanie na przydomowe instalacje retencyjne. Jest to program, który dofinansowuje powstawanie przydomowych oczek wodnych oraz instalacji przechwytujących deszczówkę. W ramach tego programu można otrzymać do 85 proc. kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł.
  • Program „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” - finansowanie retencji na wsi. Celem tego programu jest zapobieganie zmianą klimatu i zagrożeniom naturalnym. Wspomaga on powstawanie retencji na terenach wiejskich.

Zapraszamy do współpracy


Wśród naszych ekspertów znajdują się specjaliści z zakresu architektury, budownictwa, hydrologii i hydrogeologii.

[autor: Mateusz Macha, data: 17.06.2021]

NIP: 6412550687, REGON: 386361026 ,
Nr KRS: 0000847313 – Sąd Rejonowy w Gliwicach Wysokość kapitału zakładowego: 15 000 zł
Nr rejestrowy BDO: 000430845
I © 2023 Ekoregenracja by S-b