Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies    ROZUMIEM

Baza danych o odpadach (BDO)Plan

Obsługa BDO

Elektroniczne karty przekazania odpadów, systematycznie prowadzona ewidencja oraz terminowa sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami, to obowiązki których nie uniknie żaden przedsiębiorca.
Zdając sobie sprawę, jak ważnym zagadnieniem jest odpowiedzialna gospodarka odpadami oraz jak wiele pracy i zaangażowania wymaga prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji w wersji elektronicznej, oferujemy usługi w zakresie prowadzenia, ale też wsparcia merytorycznego w prowadzeniu BDO łącznie ze szkoleniami prowadzonymi w siedzibie klienta.

Zakres oferty

Obsługa BDO prowadzona jest w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym.

Zakres podstawowy obejmuje:
 • Rejestrację w Bazie danych o odpadach (BDO) oraz wpisy aktualizacyjne,
 • Nadzór nad kartami przekazania odpadów (KPO) oraz ewidencją odpadów (EO) prowadzonych samodzielnie przez klienta,
 • Przygotowanie sprawozdania rocznego.
Zakres rozszerzony uslugi obejmuje:
 • Rejestrację w Bazie danych o odpadach (BDO) oraz wpisy aktualizacyjne,
 • Wprowadzanie / wystawianie kart przekazania odpadów (KPO),
 • Prowadzenie ewidencji odpadów,
 • Monitorowanie zgodności ilości wytwarzanych / przetwarzanych / zbieranych odpadów w odniesieniu do posiadanych decycji,
 • Przygotowanie sprawozdania rocznego.

Sankcje

Sankcje za niewłaściwą gospaodrkę odpadami oraz niewłaściwe prowadzenie dokumentacji obejmują kary pieniążne, karę grzywny lub karę aresztu, szczególnie za następujące braki:
 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru,
 • niezłożenie wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym,
 • transport odpadów bez potwierdzenia wygenerowanego z BDO,
 • gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru,
 • przekazywanie odpadów podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru BDO


 • Zapraszamy do kontaktu: 731 033 133
  NIP: 6412550687, REGON: 386361026 ,
  Nr KRS: 0000847313 – Sąd Rejonowy w Gliwicach Wysokość kapitału zakładowego: 15 000 zł
  Nr rejestrowy BDO: 000430845
  I © 2023 Ekoregenracja by S-b